temperatura 2°C
smer vetra JZ
hitrost 2m/s

Katalog informacij javnega značaja

KAJ SO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA?
Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov; torej vse informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa, dokumenti, dosjeji, zadeve, registri, evidence ali dokumentarna gradiva, ki so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb. Fizične in druge osebe lahko te informacije pod določenimi pogoji uporabijo tudi za pridobitne in nepridobitne namene (ponovna uporaba informacij).
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa 3 kriterije, po katerih lahko opredelimo informacijo javnega značaja:

  • gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa,
  • organ mora z njo razpolagati,
  • nahajati se mora v neki materializirani obliki.Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno - ustno zahtevo.

 

O pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep s katerim je organ zahtevo zavrnil ima prosilec pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja - informacijski pooblaščenec.

 

Za posredovanje informacij javnega značaja je v občinski upravi občine Komen pooblaščena Andreja Štok.


Povezava na katalog informacij javnega značaja Občine Komen
 

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2007.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2008.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2009.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2016.pdf

 

 


Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 

Spletna stran informacijskega pooblaščenca

 

 

Seznam programov, strategij, načrtov in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa:

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Komen.pdf

Letni program kulture v Občini Komen za leto 2011.doc

Letni program športa v Občini Komen za leto 2011.doc

Strategija financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu 2011-2014.doc

Lokalni eneregetski koncept - povzetek.pdf

 

 

natisni