temperatura 16°C
smer vetra JV
hitrost 1.4m/s

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici občine

POTRDILO O PREDKUPNI PRAVICI

 Opis postopka:

Zakonita predkupna pravica občine sodi med prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03)

 

Upravna taksa:

Potrdilo je na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 32/16) takse prosto.

 Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici (2016).doc

natisni