temperatura 33°C
smer vetra SZ
hitrost 1.8m/s

Objave

Javno naznanilo o javni razgrnitvi - Odlok o razglasitvi Domačije Maksa Fabianija v Kobdilju za kulturni spomenik lokalnega pomena


Datum: 10.06.2017

  

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS 16/08, 123/08, 8/11- ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16) Občina Komen objavlja

 JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi Domačije Maksa Fabianija v Kobdilju za kulturni spomenik lokalnega pomena

 1. Javno se razgrne predlog Odloka o razglasitvi Domačije Maksa Fabianija v Kobdilju za kulturni spomenik lokalnega pomena in strokovne podlage za razglasitev.

 2.Javna razgrnitev bo potekala od 10. 6. 2017 do 10. 7. 2017 na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen v času uradnih ur ter na spletni strani občine Komen www.komen.si. Gradivo je v celoti dostopno na sedežu občine.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava, ki bo v sredo, dne 5. 7. 2017 ob 16,30 uri na sedežu Občine Komen, Komen 86, Komen.

 3. Vsakdo ima možnost, da v času javne razgrnitve ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Mnenja sprejema Občina Komen na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali po elektronski pošti na naslov obcina@komen.si. Rok za podajo mnenja poteče zadnji dan razgrnitve.

Svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo lahko podate tudi na javni obravnavi.

 

Javno naznanilo.pdf

Predlog odloka - prečiščeno besedilo 7.6.2017.docx

Predlog ZVKD za razglasitev.pdf

Soglasje MOP.pdf

 

natisni