temperatura 0°C
smer vetra SV
hitrost 3.4m/s

Sporočila za javnost

Izdajanje Potrdil o namenski rabi zemljišč po novem plačljivo!


Datum: 10.03.2015

Občine bodo od ponedeljka, to je od 16.3.2015 dalje, zaračunavale upravno takso vsem, ki bodo predložili vlogo za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišč. Upravna taksa bo znašala 22,66 EUR.

Upravna taksa se bo po novem zaračunavala na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ- ZUUJF (Uradni list RS 14/2015), ki je bil v Državnem zboru sprejet dne 28.2.2015 in stopi v veljavo s 16.3.2015.

Zakon obenem določa, da prosilci na enem zahtevku za potrdilo lahko navedejo največ deset (10) parcel znotraj ene katastrske občine. To pomeni, da bo moral vlagatelj v primeru, ko bo potreboval potrdilo za večje število parcel od deset, predložiti več vlog hkrati.  

 

 

 

 

natisni