temperatura 0°C
smer vetra SV
hitrost 3.2m/s

Sporočila za javnost

Izvajanje dimnikarske službe na območju občine Komen v letu 2015


Datum: 24.03.2015

Za dimnikarsko območje občine Komen je Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva z odločbo št. 35404-7/2015/6 z dne 5.2.2015 podelila koncesijo za začasno izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. 

 Po dokončnosti odločbe je Vlada Republike Slovenije z izbranim koncesionarjem dne 18.2.2015 sklenila koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Komen, št. 014-147/2014, za obdobje do 31.12.2015.  

Koncesija za začasno izvajanje državne gospodarske javne dimnikarske službe na dimnikarskem območju Komen je podeljena koncesionarju:

ENERDIM, vzdrževanje kurilno dimovodnih naprav in servis gorilcev, JURE PIPAN s.p.,

Križ 82, 6210 Sežana

tel.: 031 662 550, e-pošta: enerdim.jp@gmail.com.

natisni