temperatura 6°C
smer vetra V
hitrost 2.3m/s

Sporočila za javnost

Obvestilo RRC Koper-Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja


Datum: 11.01.2016Regionalni razvojni center Koper obvešča, da je bil v Uradnem listu RS št. 98 z dne 18.12.2015objavljen Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro,
mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški
regiji.

Razpis je namenjen olajšanju dostopa do kreditov za mikro, mala in srednje
velika podjetja, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe
sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018 do 14.00 ure. Vloge (obrazci in
priloge) je potrebno poslati na naslov:

 Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

Več o tem, kot tudi razpis in razpisno dokumentacijo, najdete na spletni strani:


http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-shema-obalno-kras
ke-regije.html


 

natisni