temperatura 10°C
smer vetra JZ
hitrost 1.1m/s

Sporočila za javnost

Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, g. Zdravka Počivalška, v Štanjelu – torek, 13. marec 2018


Datum: 15.03.2018

V torek, 13. marca 2018, je bil v Štanjelu na krajšem obisku minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Zdravko Počivalšek s sodelavci.

Ministra je sprejel župan Marko Bandelli, mag. posl. ved. Srečanju so se pridružili še dr. Uroš Grilc, vsebinski vodja projekta ureditve muzeja slovenskega jezika in knjige v Gradu Štanjel, dr. Dejan Bavčar, predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije, Tatjana Rener, predstavnice službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, RP Štanjel ter Astrid Prašnikar in Dimitrij Piciga, zunanja strokovnjaka za pripravo strategije razvoja turizma v občini Komen. Prisotni so bili še g. Valter Ščuka, podžupan, ga. Polonca Abram, direktorica JZ Komenski Kras, g. Rajko Lisjak, član občinskega sveta ter predstavniki občinske uprave Občine Komen.

Sledil je posvet in razgovor z ministrom v mansardi kvadratnega stolpa.

Župan Marko Bandelli je izrazil zadovoljstvo nad obiskom ministra in pohvalil odziv ostalih udeležencev. Ministra je najprej seznanil s potekom del v okviru revitalizacije gradu Štanjel in predstavil vsebine in smernice, ki jih občina načrtuje v prihodnje. Izpostavil je predvsem ukrepe na področju turizma in poudaril, da je turizem ključna gospodarska panoga, ki občini lahko doprinese razvoj in posledično nova delovna mesta. V nadaljevanju posveta je mag. Erik Modic, občinska uprava, ministra seznanil s problemi s katerimi se občina srečuje ob prijavah na razpise. Izpostavil je specifiko kraškega prostora in pripomnil, da bi morala biti bolj upoštevana pri pripravi vsebinskih delov razpisov.

Dr. Uroš Grilc je prisotne seznanil s projektom ureditve muzeja slovenskega jezika in knjige v gradu Štanjel. Dr. Dejan Bavčar, KIS, pa je podal krajšo predstavitev vsebin, ki so zasnovane v okviru projekta Agrotur II. V nadaljevanju posveta je ga Astrid Prašnikar predstavila projekt »Kaštelir«, ki se izvaja v okviru čezmejnega programa INTERREG Va SI-HR. Kot koordinatorka projekta je izpostavila pomen prazgodovinskih gradišč ter njihov turistični potencial na širšem območju.

Sledil je razgovor z ministrom Počivalškom. Pohvalil je uspešno delo občine pri obnovi gradu Štanjel in izrazil pozitivno presenečenje nad predstavljenimi projekti. Dodal je, da je uspešno delo, še posebno v turizmu, odvisno od angažiranosti občine, njenih občanov in sloni na povezovanju vseh dejavnikov, ki so ključni za razvoj te panoge. Povedal je, da bo take usmeritve razvoja vedno podpiral in obljubil dobro sodelovanje z občino Komen.

Po zaključenem posvetu je sledil krajši ogled starega dela gradu Štanjel in Ferrarijevega vrta.    

poč
poč
poč
poč
poč
poč

natisni