temperatura 18°C
smer vetra V
hitrost 3.3m/s

Sporočila za javnost

Navodilo občanom glede postopka prijave napak na OŠO KOMEN (odprto širokopasovno omrežje)


Datum: 23.11.2018

Center za upravljanje odprtih širokopasovnih omrežij seznanja vse uporabnike OŠO KOMEN s postopki prijave napak, če pride do motenj na omrežju (OŠO).  

Vsi končni naročniki imajo sklenjene pogodbe za koriščenje storitev z izbranimi operaterji. Ti imajo sklenjene pogodbe o omogočanju prenosnih poti za njihove storitve do končnih uporabnikov s podjetjem OPTIC-TEL oziroma INFRATEL.  

Postopek prijave napak na OŠO KOMEN je naslednji:

V kolikor končni uporabnik ugotavlja motnje v delovanju storitev oziroma opazi nedelovanje storitev, mora napako prijaviti izključno operaterju, s katerim ima sklenjeno pogodbo. Ta, v primeru, ko smatra, da je napaka v omrežju, v katerem gostuje, dalje prijavi napako nam. Mi poskrbimo, da se napaka v omrežju odpravi oziroma jo vrnemo operaterju, v kolikor ugotovimo, da napake na omrežju ni in da je napaka na njihovi terminalni opremi. Skratka, napake pri delovanju storitev se prijavljajo izključno operaterjem in ne nam. Pri svojih operaterjih naročniki tudi izvedo, v kakšnem statusu oziroma fazi je obravnava prijavljene napake.

V kolikor naročniki opazijo kakršno koli poškodbo infrastrukture OŠO, ki ni povezana z motnjami delovanja storitev pri njih, lahko to sporočijo na elektronski naslov napake.oso@gvo.si

ali javijo na telefonsko številko 02/333-26-23 oziroma izven delovnega časa (med 15:00 in 7:00 naslednjega dne) na telefonsko številko 02/332-23-00.  

Boštjan Kolar,

inž. tel.-dipl. ekon.

Vodja centra

051/273-657  

natisni