temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Sporočila za javnost

Izvajanje prehodov državne meje za dvolastnike


Datum: 02.04.2020

Občina Komen je v sodelovanju z Občino Devin Nabrežino, kot pot, po kateri lahko dvolastniki prehajajo državno mejo za dostop do svojih zemljišč na drugi strani meje, določila "brsko makadamsko pot", zemljišče s parcelno št. 2367 k.o.Brje.

Državno mejo lahko na tej točki prehajajo le dvolastniki, njihovo gibanje je omejeno na območje med državno mejo in zemljiščem, ki ga obdelujejo, prehod meje pa je dovoljen izključno zaradi izvajanja kmetijsko - poljedelskih opravil. Občina Komen je zato v prejšnjem tednu pričela z izdajanjem dovolilnic za prehod meje dvolastnikom, državljanom Republike Italije, ki so za to izkazali interes. Več o tem si lahko preberete tu.

Z namenom, da se čimbolj prepreči nedovoljeno prehajanje državne meje, bo nadzor nad prehajanjem meje na tej točki izvajala Policija ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo ob pomoči in podpori Štaba CZ Komen.

Slika brska pot 2.4.2020
slike brska pot 2.4.2020 1
Slike brska pot 2.4.2020 2

natisni