temperatura 26°C
smer vetra V
hitrost 0.6m/s

Razpisi

DatumNaslov
08.09.2014Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen v letu 2014; ROK PRIJAVE: 15. 09. 2014
31.03.2014Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014; ROK PRIJAVE: 28. 4. 2014
17.02.2014Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2014, ROK PRIJAVE 7. 3. 2014
03.12.2013Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen v letu 2013; ROK PRIJAVE: 9. 12. 2013
14.10.2013Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb
08.10.2013Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2013; ROK PRIJAVE: 25. 10. 2013
10.09.2013Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen, ROK PRIJAVE: 23. 10. 2013
12.07.2013Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb
20.05.2013Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2013, ROK PRIJAVE: 17. 6. 2013
10.05.2013Javno naročilo za gradnjo "Komunalna oprema PO OLN za območje Štanjel - staro jedro - 1. faza", ROK ODDAJE PONUDB: 19. 6. 2013
26.04.2013Javno naročilo za gradnjo "Rekonstrukcija cesta v Občini Komen v letu 2013", ROK ODDAJE PONUDB: 7. 6. 2013
12.04.2013Javni razpis za sofinanciranje osrednje prireditve ob občinskem prazniku Občine Komen v letu 2013, ROK PRIJAVE: 26. 4. 2013
25.03.2013Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2013, ROK PRIJAVE: 15. 4. 2013
11.03.2013Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, ROK PRIJAVE 25.03.2013
25.02.2013Javni razpis za oddajo javnega naročila "Dozidava in adaptacija vrtca v Komnu", ROK PRIJAVE: 4. 4. 2013
21.12.2012Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje male vrednosti "Izgradnja komunalne infrastrukture Štanjel -staro jedro", ROK PRIJAVE: 17. 1. 2013
30.10.2012Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE 14.11.2012
23.10.2012Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE: 12. 11. 2012
07.08.2012Javno naročilo za storitev "Prevozi šolskih otrok", ROK ODDAJE PONUDB: 10. 9. 2012
15.06.2012Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Rekonstrukcijo cest v občini Komen za leto 2012, ROK PRIJAVE: 5. 7. 2012
<< 1234 5

natisni