temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.1m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov družbenih dejavnosti in turizma; ROK: 13. 4. 2015


Datum: 16.03.2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN TURIZMA V OBČINI KOMEN V LETU 2015

Občina Komen je 13. marca 2015 v Uradnem listu RS št. 17/2015, na straneh 422 in 423 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2015.

 Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa za kulturo, letnega programa športa, izvajalci programov na področju humanitarnih, preventivnih socialnih in drugih neprofitnih dejavnosti ter izvajalci programov na področju turizma.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 13. april 2015.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane na pošti (upošteva se poštni žig). Vloga, oddana na predpisanih obrazcih, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani:

- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,

- v spodnjem levem kotu besedilo » Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E),

- v spodnjem desnem kotu naslov občine.

Javni razpis:

Javni razpis 2015.docx

Razpisna dokumentacija:

KULTURA.doc

NEPROFITNE.doc

SOCIALA.doc

ŠPORT.doc

TURIZEM.doc

SKLEP O RAZDELITVI SREDSTEV.pdf

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE.pdf

sociala_poro¦Źilo_o_porabi.doc

kultura-PORO¦îILO O PORABI PRORA¦îUNSKIH SREDSTEV OB¦îINE KOMEN.docx

neprofitne org.-PORO¦îILO O PORABI PRORA¦îUNSKIH SREDSTEV OB¦îINE KOMEN - Kopija.docx

turizen-PORO¦îILO O PORABI PRORA¦îUNSKIH SREDSTEV OB¦îINE KOMEN.docx

+íport_poro¦Źilo_o_porabi.doc

 

 

 

 

 

 

 

natisni