temperatura 31°C
smer vetra Z
hitrost 2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2016. Rok prijave je 19. 2. 2016.


Datum: 01.02.2016

 

Občina Komen je dne 29. 1. 2016 v Uradnem listu RS št.6/2016, na straneh 192 in 193 (https://www.uradni-list.si) objavila Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, imajo sedež in področje delovanja na območju Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen. So registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.

Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu.  

 Rok prijave je 19. 2. 2016.  

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si.   Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj, javni razpis – sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja 2016«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in naslov izvajalca programa (društva).  

JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2016-DRUŠTVA.pdf

OBRAZEC.doc

razdelitev sredstev-društva 2016.pdf

natisni