temperatura 17°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v občini Komen v letu 2016


Datum: 15.02.2016

 

Občina Komen je 29. januarja 2016 v Uradnem listu RS št. 6/2016, na straneh 188-190 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2016.  

 Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letnega programa za kulturo, letnega programa športa, izvajalci programov na področju humanitarnih, preventivnih socialnih in drugih neprofitnih dejavnosti ter izvajalci programov na področju turizma.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

 Rok prijave je ponedeljek, 29. februar 2016.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane na pošti (upošteva se poštni žig).

Vloga, oddana na predpisanih obrazcih, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: - v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, - v spodnjem levem kotu besedilo » Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E), - v spodnjem desnem kotu naslov občine.  

Javni razpis 2016.docx

SOCIALA.doc

NEPROFITNE.doc

ŠPORT.doc

TURIZEM.doc

KULTURA.doc

SKLEP VREDNOST TOČKE-JR.pdf

SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV JR.pdf

kultura-POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE KOMEN.docx

neprofitne org.-POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE KOMEN - Kopija.docx

sociala_poročilo_o_porabi.doc

šport_poročilo_o_porabi.doc

turizen-POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE KOMEN.docx

 

natisni