temperatura 4°C
smer vetra
hitrost 0.4m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa


Datum: 27.03.2017

Občina Komen je 24. marca 2017 v Uradnem listu RS št. 14/17, na straneh 734, 735 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2017. 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa za leto 2017. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednja področja športa:

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:- Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:- Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Druge športne prireditve

 Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Komen.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je ponedeljek, 24. april 2017.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (24. april 2017) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

LPŠ 2017.pdf

razpisna_dokumentacija.doc

KONČNO POROČILO_ŠPORTNE PRIREDITVE.docx

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV_ŠPORTNE PRIREDITVE.docx

SKLEP JR ŠPORT 2017.pdf

SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV ŠPORT 2017.pdf

KONČNO POROČILO.docx

KONČNO POROČILO JR ŠPORT 2017.pdf

 

natisni