temperatura 7°C
smer vetra V
hitrost 5.8m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017; ROK PRIJAVE: 5. 5. 2017. Drugi oz. zadnji rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017.


Datum: 18.04.2017

V Uradnem listu RS, št. 18/17 z dne 14. 4. 2017in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017.  

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen:

-          sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje stroškov dela (UKREP 1),

-          sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela (UKREP 2),

-          sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 5. maja 2017. Drugi oz. zadnji rok za prijavo je 2. 10. 2017.  

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – spodbujanje zaposlovanja 2017«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici

 JAVNI_RAZPIS_ZAPOSLOVANJE_2017.pdf  

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_UKREP3-samozaposlitev.pdf  

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_UKREP2_-nova_zaposlitev.pdf  

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_UKREP1-prva zaposlitev_pripravništvo.pdf  

SKLEP-KOMISIJA_ZAPOSLOVANJE_2017.pdf

Sredstva_JR_zaposlovanje_2017.pdf

natisni