temperatura 20°C
smer vetra JZ
hitrost 2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2017


Datum: 18.04.2017

 

Občina Komen je 14. aprila 2017 v Uradnem listu RS št. 18/2017, na straneh 950 in 951 objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2017.  

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Komen v letu 2017, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena. 

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu. 

  Rok prijave je torek, 13. junij 2017.  

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV IN OPREME 2017«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.  

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur. 

 razpisna_dokumentacija.pdf    

SKLEP-KOMISIJA JR SAKRALNI.pdf

 

natisni