temperatura 20°C
smer vetra JZ
hitrost 2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2017


Datum: 18.04.2017

 

Občina Komen je 14. aprila 2017 v Uradnem listu RS št. 18/17, na straneh 951-953 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2017.  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem koledarskem letu, vendar najkasneje do 31. oktobra 2017.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (31. oktober 2017) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

razpisna_dokumentacija-prireditve.pdf  

SKLEP_KOMISIJA ostale prireditve.docx

SKLEP POTRDITEV PREDLOGA RAZDELITVE SREDSETEV-JR DRUGO.pdf

SKLEP POTRDITEV RAZDEL.SRED.JR DRUGO.pdf

 SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV JR DRUGO.pdf

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV.docx

KONČNO POROČILO.docx

KONČNO POROČILO JR DRUGO 2017.pdf

natisni