temperatura 22°C
smer vetra JZ
hitrost 2.4m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2017


Datum: 10.07.2017

Občina Komen je 7. julija 2017 v Uradnem listu RS št. 35/17, na straneh 1760-1763 objavila Javni razpis za sofinanciranje  javnih prireditev v občini Komen v letu 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratno dogodki na območju občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

 -  turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,

- kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb. Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. 

  Rok prijave je ponedeljek, 24. julij 2017.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (24. julij 2017) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx

KONČNO POROČILO.docx

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV.docx   

SKLEP KOMISIJA JR PRIREDITVE.pdf 

SKLEP RAZDELITEV SREDSTEV-JR PRIREDITVE.pdf

KONČNO POROČILO JR PRIREDITVE 2017.pdf

natisni