temperatura 7°C
smer vetra SV
hitrost 1.1m/s

Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi

 Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi

  

Vodenje evidence o plačilu turistične takse je opredeljeno v Odloku o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/09). Turistično takso plačajo državljani RS in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje pobirajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.

V občini Komen znaša turistična taksa 11 točk. Vrednost točke je s 1. januarjem 2015 0,115 EUR (vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin).

Turistična taksa v občini Komen po 1. januarju 2015 znaša:

turistična taksa: 1,27 EUR (polovična taksa 0,64 EUR)

Turistično takso mora ponudnik, pri katerem turisti prenočijo, nakazati občini na račun številka 0124 94493 206265.

Ponudnik mora občini predložiti mesečno poročilo do 25. dne v mesecu, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek pobrane turistične takse v preteklem mesecu, do tega dne pa občini tudi nakazati znesek pobrane turistične takse. Poročilo je potrebno oddati, tudi če v določenem mesecu ni bilo nočitev.

Pravna podlaga:

- Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/09)

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04 in 57/12)


Odlok o turistični taksi v Občini Komen.doc

Obrazec turistična taksa.doc

 

 

 

 

natisni