temperatura -1°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Plačevanje turistične takse

Vodenje evidence o plačilu turistične takse je opredeljeno v Odloku o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/09). Turistično takso plačajo državljani RS in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje pobirajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.

V Občini Komen znaša turistična taksa 11 točk. Vrednost točke je s 1. januarjem 2015 0,115 EUR (vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin).

Turistična taksa v občini Komen po 1. januarju 2015 znaša: 1,27 EUR oziroma 0,64 EUR (polovična taksa)

Turistično takso mora ponudnik, pri katerem turisti prenočijo, nakazati Občini Komen na račun številka SI56-0124-9449-3206-265, sklic 19 (lastna davčna št.)07145, najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«  

Podatki o prenočitvah se poročajo enotno preko portala AJPES oziroma namenske aplikacije eTurizem (https://www.ajpes.si/eTurizem) in se ne več ločeno posredujejo Policiji RS, Statističnemu uradu RS (SURS) in občinam!

Vse dodatne informacije se nahajajo na naslednji povezavi!

 

Pravna podlaga:

 

 

 

 

natisni