temperatura 13°C
smer vetra V
hitrost 1.6m/s

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

 

Opis postopka:

Občina Komen trenutno odmerja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na podlagi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).

Obveščamo vas, da je v pripravi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Komen.

 Zahtevane priloge:

Investitor mora predložiti izvod načrta PGD ali DGD, ter pooblastilo investitorja v primeru, da vlogo vlaga pooblaščenec.

 

Pravna podlaga:

Taksa:

Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)  po tarifni številki 1 in 3, znaša 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

- z gotovino na sedežu Občine Komen

- na račun upravnih taks:       namen plačila »Plačilo upravne takse«

                                               na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

                                               številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2019

 

Obrazci:

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni