temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.3m/s

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici občine

POTRDILO O PREDKUPNI PRAVICI

 Opis postopka:

Zakonita predkupna pravica občine sodi med prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist.

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03)

 Upravna taksa:

Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16) se za izdajo potrdila plača upravna taksa po tarifni številki 4/1 v znesku 3.00 EUR.

 Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici.doc

natisni