temperatura 14°C
smer vetra JV
hitrost 1m/s

Objave

Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve OPN in javni obravnavi okoljskega poročila


Datum: 05.12.2014

 Občina Komen obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Komen in sočasne seznanitve javnosti z okoljskim poročilom, izdelanim za pridobitev mnenja o ustreznosti.    

 

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev OPN Občine Komen in OP je podaljšana do vključno petka, 27.februarja 2015.  

V času javne razgrnitve je gradivo objavljeno na spletni strani Občine Komen http://www.komen.si/ (pod rubriko: objave) in razgrnjeno v prostorih Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen (2. nadstropje), v času uradnih ur občinske uprave.    

Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava okoljskega poročila bo organizirana v sredo, 11.februarja 2015, ob 17.00 uri v kulturnem domu v Komnu.  

V primeru podaljšanja javne razgrnitve, prestavitve javne obravnave ali kakršne koli spremembe podatkov iz tega javnega naznanila, bo javnost obveščena z novim javnim naznanilom.    

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj:

V času javne razgrnitve je možno predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo podati:

- pisno ali ustno na javni obravnavi

- pisno po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na elektronski naslov: obcina@komen.si

- pisno v knjigo pripomb in predlogov, dostopno v sejni sobi občine Komen (2.nadstropje)  

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

Občina bo po javni razgrnitvi proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve ter do njih zavzela stališča.

 

javno naznanilo - podaljšanje javne razgrnitve OPN.pdf

 

 

natisni