temperatura 14°C
smer vetra JV
hitrost 1m/s

Objave

Javni poziv za informativno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - restavracija Grad Štanjel


Datum: 25.03.2015

Predmet javnega poziva je informativno zbiranje ponudb za oddajo naslednje nepremičnine v najem:

Restavracija z enoteko v velikosti 254,49 m2, v stavbi št. 314s pripadajočim dvoriščem in drugim funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 1009/1, 30/2, 30/3, k.o. Štanjel. Poslovni prostor obsega

- v pritličju kuhinjo v izmeri 30,36 m2, skladišče v izmeri 3,54 m2, jedilnico v izmeri 39,35 m2 in šank v izmeri 28,75 m2,

- v kleti  v prostoru št. 1 jedilnico v izmeri 34,25 m2, jedilnico v izmeri 39,37 m2, predprostor v izmeri 15,28 m2, skladišče v izmeri 9,91 m2, garderobo v izmeri 5,43 m2 in sanitarije v izmeri 11,43 m2 in v prostoru št. 2 klet v izmeri 30,89 m2.

Občina Komen namerava oddati nepremičnino v najem za namen opravljanja gostinske dejavnosti.

 

Pisna ponudba naj vsebuje:

-          podatke o zainteresirani osebi (ime in priimek, naslov ter kontaktne podatke, oziroma naziv pravne osebe, točen naslov in zastopnika pravne osebe ter kontaktne podatke),

-          okvirno mesečno najemnino, ki jo je ponudnik pripravljen plačati,

-          željeno dobo najema,

-          okvirno višino vlaganj ter finančni načrt,

-          opredelitev gostinske ponudbe,

-          minimalni odpiralni čas gostinskega objekta.

 

Bodoči najemnik poslovnega prostora bo nudil gostinsko ponudbo s poudarkom na kraški kuhinji za turiste in druge obiskovalce Štanjela, pri čemer mora biti ta prilagojena tako zahtevnim kot nezahtevnim gostom. Najemnik bo v najetem poslovnem prostoru opravljal promocijo regionalnih blagovnih znamk s področja gastronomije. V enoteki bo najemnik nudil prezentacijo in degustacijo proizvodov lokalnih proizvajalcev kmetijskih pridelkov in tipične proizvode območja.

Nezavezujoče pisne ponudbe lahko vložijo domače fizične in pravne osebe.

 

Ponudbe naj zainteresirane osebe vložijo v zaprti kuverti najkasneje do srede, 8. 4. 2015 z oznako »Informativno zbiranje ponudb , Grad Štanjel – NE ODPIRAJ!« na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na uradni elektronski naslov obcina@komen.si.

Občina Komen se bo sestala z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe. Vse podatke v zvezi z nepremičnino lahko zainteresirane osebe pridobijo na Občini Komen, tel. št. 05 7310 450 ali preko uradnega elektronskega naslova obcina@komen.si.

Poziv je zgolj informativne narave, Občina Komen na podlagi tega poziva ni zavezana k objavi razpisa za javno zbiranje ponudb ali k sklenitvi najemne  pogodbe.

Stroški priprave ponudbe, izvedbe morebitnih vsebinskih sestankov in ostalih aktivnosti v zvezi s pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika.

Marko Bandelli, župan

natisni