temperatura 15°C
smer vetra JZ
hitrost 0.9m/s

Objave

Javno naznanilo o javni razgrnitvi okoljskega poročila in OPN in javni obravnavi okoljskega poročila


Datum: 03.04.2015

Občina Komen obvešča javnost o javni razgrnitvi okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) in dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Komen (v nadaljevanju OPN) usklajenega z okoljskim poročilom ter javni obravnavi okoljskega poročila.

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev bo trajala od torka, 14. aprila 2015 do vključno petka, 15. maja 2015.

V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno na spletni strani Občine Komen http://www.komen.si/ (pod rubriko: objave) in razgrnjeno v prostorih Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen (2. nadstropje), v času uradnih ur občinske uprave.

Grafični del OPN (prikaz območij enot urejanja prostora - namenska raba prostora in gospodarska javna infrastruktura) bo dostopen tudi spletni strani prostorskega informacijskega sistema občin - PISO (http://www.geoprostor.net).

 

Kraj in čas javne obravnave okoljskega poročila

Javna obravnava okoljskega poročila bo organizirana v sredo, 6. maja 2015, ob 17.00 uri v kulturnem domu v Komnu.

 V primeru podaljšanja javne razgrnitve, prestavitve javne obravnave ali kakršne koli spremembe podatkov iz tega javnega naznanila, bo javnost obveščena z novim javnim naznanilom.

 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj:

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo podati:

-     pisno ali ustno na javni obravnavi

-     pisno po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na elektronski naslov: obcina@komen.si

-     pisno v knjigo pripomb in predlogov, dostopno v sejni sobi občine Komen (2.nadstropje)

 

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina bo po javni razgrnitvi proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve ter do njih zavzela stališča.

javno naznanilo.pdf

 

 

 

 

 

natisni