temperatura 15°C
smer vetra JZ
hitrost 0.9m/s

Objave

Javna razgrnitev okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN občine Komen


Datum: 14.04.2015

Občina Komen je dne 3.4.2015 z javnim naznanilom obvestila javnost o javni razgrnitvi okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Komen usklajenega z okoljskim poročilom ter javni obravnavi okoljskega poročila.

Javna razgrnitev bo trajala od torka, 14.aprila 2015 do vključno petka, 15.maja 2015.

Javna obravnava okoljskega poročila bo v sredo, 6.maja 2015, ob 17.00 uri v kulturnem domu v Komnu.

Gradivo, ki je objavljeno na spletni strani občine, je na vpogled tudi v 2. nadstropju občine Komen v času uradnih or občinske uprave. 

Grafični del OPN (prikaz območij enot urejanja prostora - namenska raba prostora in gospodarska javna infrastruktura) je dostopen tudi na spletni strani prostorskega informacijskega sistema občin - PISO - povezava.

V času javne razgrnitve je možno predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo podati pisno ali ustno na javni obravnavi, pisno po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na elektronski naslov: obcina@komen.si ali pisno v knjigo pripomb in predlogov, dostopno v 2. nadstropju občine Komen. 

vloga za oddajo pripomb.doc 

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.     Občina bo po javni razgrnitvi proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve ter do njih zavzela stališča.

                                                                   

DOPOLNJEN OSNUTEK OPN OBČINE KOMEN - usklajen z okoljskim poročilom

OPOZORILO: spodaj so priložene le spremembe OPN, ki so nastale zaradi uskladitve z okoljskim poročilom. Ostalo gradivo OPN je nespremenjeno in objavljeno na spletni strani občine (objave z dne 30.09.2014). 

 

TEKSTUALNI DEL: uskladitve so označene z rumeno barvo 

naslovnica.pdf

OPN Komen - odlok.pdf

priloga 2 - posebni prostorski izvedbeni pogoji.pdf 

 

GRAFIČNI DEL: uskladitve so označene z rdečo črto

izvedbeni del:  

legenda.pdf

prikaz območij enot urejanja prostora – namenska raba in PIP – grafični listi:

06.pdf

10.pdf  

21.pdf

22.pdf

27.pdf  

prikaz območij enot urejanja prostora – gospodarska javna infrastruktura – grafični listi

06.pdf

10.pdf

21.pdf

22.pdf

27.pdf    

 

OKOLJSKO POROČILO

okoljsko poročilo Občine Komen (april 2015)

 

okoljsko poročilo1.pdf

dodatek za varovana območja (dopolnjen 2.12.2014)

Dodatek za varovana območja_2014_12_02.pdf 

Matrika POO, pPOO Kras.pdf

Matrika POV Kras.pdf

Matrika POO Dolina Branice.pdf

priloga 1 - varovana območja narave.pdf 

priloga 2 - tabela opisa vplivov in omilitvenih ukrepov.pdf        

natisni