temperatura 17°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Objave

Občina Komen pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov


Datum: 30.09.2015

 

Občinski svet Občine Komen je na svoji 6. redni seji dne 23. septembra 2015 sprejel sklep, da Občina Komen pristopi k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ter da se posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpust dolga v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/2015) dolg odpiše v višini, ki ne presega 50,00 EUR na otroka, vključenega v Vrtec Sežana oziroma v Osnovno šolo Antona Šibelja-Stjenka Komen.  

Odpisani bodo dolgovi, ki so - glede na zakonodajo in sprejeti Sporazum o odpustu dolgov - določeni kot upravičeni in so nastali do 31. 12. 2013 ter glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. Gre za enkraten odpis.  

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemniki:

-      denarne socialne pomoči ali

-      varstvenega dodatka ali

-      veteranskega dodatka ali

-      otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali 

-      otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino. 

Dolžnik po zakonu je tudi oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dolžnik po tem zakonu ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Kakšen je postopek?

Upravičenci zaprosijo za odpust dolga na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani občine www.komen.si, spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html ter na centrih za socialno delo. 

Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena (osebno ali po pošti) pri posameznem upniku (Vrtec Sežana, Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen) do 31. 10. 2015.  

Če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpustu dolga.  

Več informacij na: http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html  

Obrazec-predlog-za-sklenitev-dogovora-o-odpustu-dolga.pdf

natisni