temperatura 18°C
smer vetra SV
hitrost 1.1m/s

Objave

Javna obravnava lokalnega programa za kulturo občine Komen


Datum: 09.12.2015

 

Občina Komen je pripravila predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Komen za obdobje 2016 - 2019.  

 Lokalni program za kulturo Občine Komen je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in s katerim se ugotovi vloga kulture v razvoju občine ter ugotovi javni interes zanjo. Lokalni program za kulturo opredeli kulturne prioritete, opredeli cilje in ukrepe za dosego ciljev ter določi kazalnike za merjenje doseganja postavljenih ciljev. Sprejema se za obdobje štirih let, za obdobje od leta 2016 do leta 2019.  

Predlogi in pripombe se podajo v pisni obliki in sicer se oddajo:

 -       po elektronski pošti na e-naslov: obcina@komen.si

-       po navadni pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

-       osebno v sprejemni pisarni Občine Komen  

Rok za oddajo predlogov oziroma pripomb je 18. december 2015. 

  Kontaktna oseba:

Soraja Balantič

tel.: 05/7310 461

e-mail: soraja.balantic@komen.si

LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO 2016-2019.docx

natisni