temperatura 11°C
smer vetra V
hitrost 1.9m/s

Objave

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2017


Datum: 31.01.2017

 

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: 

 ·         prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/2015 in 28/2016),

·         Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in  

·         Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-7/2015/24 z dne 24. 10. 2016 o izboru in potrditvi LAS in SLR objavlja

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2017.

Rok prijave je 31. 03. 2017 do 12:00 ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 01_Javni poziv 2017 EKSRP.docx 

02_Javni poziv 2017 EKSRP upravičeni stroški.docx 

03_Javni poziv 2017 EKSRP Navodila.docx

04_Javni poziv 2017 EKSRP Vloga.docx  

05_Priloga1_Finančni_načrt_poziv_2017_EKSRP.xls  

06_Javni poziv 2017 EKSRP vzorec Pogodba o sodelovanju.doc  

07_Javni_poziv_Katalog-stroškov-in-najvišjih-priznanih-vrednosti.pdf  

08_Javni_poziv_katalog-kmetijskih-in-gozd.-strojev.pdf

 

OSTALA DOKUMENTACIJA:

Navodila_za_upravičene_stroške_CLLD-1.pdf

navodila za označevanje (2.sprememba).pdf

Vprašanja in odgovori-KO_CLLD.pdf

  

natisni