temperatura 6°C
smer vetra V
hitrost 4m/s

Objave

Poziv za predlaganje članov občinske volilne komisije; rok: 31. 5. 2017


Datum: 24.04.2017


 Način imenovanja, sestavo in naloge občinske volilne komisije podrobneje opredeljuje Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 ZLV- UPB3, 45/08, 83/12).

Volitve v občinske svete vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov (35. člen ZLV) .

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-          skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

-          potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

-          določa volišča,

-          imenuje volilne odbore,

-          ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

-          opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, opravlja druge naloge, kot jih določa zakon o lokalnih volitvah.

 

Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.

Predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije in sicer predsednika in namestnika predsednika volilne komisije ter treh članov in njihovih namestnikov (skupaj 8 oseb) lahko podate na predloženem obrazcu najkasneje do srede, 31. maja 2017.

 

Predlog pošljite do navedenega datuma na naslov: Občina Komen, KMVVI, Komen 86, 6223 Komen.

 

Obrazci.docx

 

 

Datum objave: 23. 4. 2017

 

natisni