temperatura 2°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Objave

Akcija ocenjevanja urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen v letu 2018


Datum: 18.04.2018

Občina Komen tudi letos organizira »Akcijo ocenjevanja urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen Namen akcije je spodbujanje in povezovanje občanov pri urejanju in varovanju naravnega okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Župan občine Komen je imenoval petčlansko komisijo, ki bo določila kriterije po posameznih kategorijah in opravila oglede na terenu. Kriteriji bodo ocenjeni s točkami od 1 do 5. Kategorije, ki jih bo komisija letos ocenjevala, so:

 -          A. »Najlepše urejeno naselje/del naselja«

-          B. »Najlepša zunanja ureditev (vrtovi, dvorišča z okolico hiše, celostna ureditev domačije)«

Komisija bo vse oglede na terenu opravila med 14.5.2018 in 31.5.2018.

Predmet ocenjevanja v kategoriji A bodo vsa naselja v občini Komen. Za sodelovanje v kategoriji A prijave niso potrebne.

Za sodelovanje v kategoriji B je potrebno pravočasno oddati prijavnico.

V kategorija B lahko sodelujejo tudi vsi lastniki individualnih nepremičnin, ki prijave ne bodo oddali sami oziroma jih bo, ob predhodni pridobitvi njihovega soglasja, prijavil nekdo drugi. V tem primeru morajo lastniki nepremičnine, ki bo predmet ocenjevanja, podati pisno izjavo, da soglašajo s sodelovanjem v akciji. 

Rok za oddajo prijavnice je PETEK,  11.5.2018.

Prijavnico (kategorija B) lahko oddajo lastniki nepremičnin in ostali prijavitelji. V kolikor prijavitelj ni lastnik nepremičnine, ki bo predmet ocenjevanja, mora predhodno pridobiti pisno izjavo (soglasje) lastnika in jo priložiti prijavi.  

POVABILO OCENJEVANJE UREJENOSTI NASELIJ 2018.pdf

PRIJAVNICA.docx

Izjava - soglasje lastnika.docx

VRT
VRT
VRT

natisni