temperatura 1°C
smer vetra J
hitrost 0.8m/s

Objave

Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen


Datum: 11.05.2018

V Uradnem listu RS št. 62/16 z dne 30. 9. 2016 je bil objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je začel veljati dne 15. 10. 2016 in je v celoti nadomestil Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč iz leta 1984. ZPPDej nalaga občinam, da najpozneje v enem letu od uveljavitve zakona sprejmejo občinske odloke usklajene po novem zakonu, uskladijo obstoječe koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe ter z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Uskladitev z zakonom do sedaj ni bila mogoča, saj je Vlada Republike Slovenije šele v januarju 2018 izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018).

Občina Komen je pripravila predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen, ki bo obravnavan na seji občinskega sveta predvidoma dne 30. 5. 2018 in bo po sprejetju nadomestil obstoječi Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Komen (Uradni list RS, št. 4/08) ter nekatera določila Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/08) ter obrazložitev k predlogu odloka.

Občina Komen mora zagotavljati minimalni standard transparentnosti pri sprejemanju svojih aktov tako, da predlog splošnega akta posreduje v svetovni splet z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo in ključnimi deležniki ter z željo, da pri pripravi predpisa občina pridobi čim več kvalitetnih in relevantnih odzivov. 

Svoje mnenje, predloge in pripombe na osnutek predloga odloka o pokopališkem redu nam lahko posredujete v roku 10 dni na priloženem obrazcu.

 Obrazložitev odlok pokopališki red - 1.obravnava.docx

Odlok pokopališki red - predlog 1. obravnava.docx

Obrazec - sodelovanje javnosti.docx

 

natisni