temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Objave

Predlog proračuna Občine Komen za leto 2019


Datum: 30.01.2019

89. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) določa, da župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance najkasneje 14 dni pred predvidenim datumom seje, na kateri se obravnava predlog proračuna.

Predsedniki delovnih teles lahko od dneva vložitve predloga proračuna skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in javni uslužbenci predstavijo predlog proračuna. Delovna telesa lahko županu predlagajo amandmaje k predlogu proračuna najkasneje do začetka seje. Župan bo predlog proračuna članom občinskega sveta predstavil predvidoma na 3. redni seji 13. 2. 2019.

Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostmi in ključnimi deležniki objavljamo predlog proračuna Občine Komen tudi na spletni strani.

PREDLOG PRORAČUNA 2019-I.pdf

natisni