temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 1.9m/s

Objave

Akcija ocenjevanja urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen 2019


Datum: 03.04.2019

Občina Komen tudi letos organizira »Akcijo ocenjevanja urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen. Z akcijo želimo čim bolj ozavestiti občane o tem, na kako lepem koncu domovine živimo in kako je skrb za ohranjanje okolja, naravne in kulturne dediščine, pomembna.

Župan občine Komen je imenoval petčlansko komisijo, ki bo določila kriterije po posameznih kategorijah in opravila oglede na terenu. Kriteriji bodo ocenjeni s točkami od 1 do 5.

Kategorije, ki jih bo komisija letos ocenjevala, so:

-   A. »Najlepše urejeno naselje/del naselja«

-   B. »Najlepša zunanja ureditev domačije in njene okolice (vrt, dvorišče, rastlinje, celostna ureditev)«

Komisija bo vse oglede na terenu opravljala od sredine aprila do konca meseca maja 2019.

Predmet ocenjevanja v kategoriji A bodo vsa naselja v občini Komen.

Za sodelovanje v kategoriji A prijave niso potrebne.

Za sodelovanje v kategoriji B je potrebno pravočasno oddati prijavnico.

V kategorija B lahko sodelujejo tudi vsi lastniki individualnih nepremičnin, ki prijave ne bodo oddali sami oziroma jih bo, ob predhodni pridobitvi njihovega soglasja, prijavil nekdo drugi. V tem primeru morajo lastniki nepremičnine, ki bo predmet ocenjevanja, podati pisno izjavo, da soglašajo s sodelovanjem v akciji. 

Nagrajenci iz preteklih let v akcij »Ocenjevanja urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen v letu 2019« lahko sodelujejo, vendar v isti kategoriji še tri leta po prejemu nagrade ne morejo biti ponovno nagrajeni, saj želimo k sodelovanju pritegniti čim več vasi oz. lastnikov vrtov.

Rok za oddajo prijavnice (samo za kategorijo B) je 30. april 2019.

Prijavnico (kategorija B) lahko oddajo lastniki nepremičnin in ostali prijavitelji. V kolikor prijavitelj ni lastnik nepremičnine, ki bo predmet ocenjevanja, mora predhodno pridobiti pisno izjavo (soglasje) lastnika in jo priložiti prijavi.  

 POVABILO K AKCIJI

PRIJAVNICA (kategorija B)

Soglasje lastnika.docx

foto
fot
foto

natisni