temperatura 7°C
smer vetra V
hitrost 0.5m/s

Objave

Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen - poziv za sodelovanje javnosti


Datum: 26.04.2019

 

Občina Komen je pripravila predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen. Predlog odloka je obravnaval občinski svet v mandatu 2014-2018 ter ga v prvi obravnavi tudi sprejel (25. redna seja, 4. 4. 2018). Statutarno pravna komisija je na svoji seji 16. 4. 2019 soglašala s tem, da se prične s postopkom za pripravo odloka ter postopkom sprejemanja odloka na novo, v prvem branju. Komisija je bila tudi soglasna, da se z objavo predloga odloka pozove javnost k podaji predlogov in pripomb k predlogu.

Občina Komen mora zagotavljati minimalni standard transparentnosti pri sprejemanju svojih aktov tako, da predlog splošnega akta posreduje v svetovni splet z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo in ključnimi deležniki ter z željo, da pri pripravi predpisa občina pridobi čim več kvalitetnih in relevantnih odzivov. 

Svoje mnenje, predloge in pripombe na osnutek predloga odloka o javnem redu in miru nam lahko posredujete v roku 10 dni na priloženem obrazcu.

 

Predlog odloka o javnem redu in miru 2.obr..docx

Obrazec - sodelovanje javnosti.docx

 

natisni