temperatura 30°C
smer vetra SZ
hitrost 2.2m/s

Objave

Poziv za predlaganje kandidata za člana Vaškega odbora Komen


Datum: 03.02.2020

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Komen, objavlja v skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010, 73/2019),  naslednji

POZIV VOLIVCEM OŽJEGA DELA OBČINE IN POLITIČNIM STRANKAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA VAŠKEGA ODBORA KOMEN

Petčlanski odbor Vaške skupnosti Komen je bil v skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010, 73/2019) imenovan 21. 2. 2019 na zboru občanov.

Zaradi odstopa ene članice vaškega odbora VS Komen je potrebno izvoliti nadomestnega člana vaškega odbora.  Nadomestni kandidat bo izvoljen na zboru občanov VS Komen.

Kandidata za člana vaškega odbora lahko predlagajo volivci ožjega dela občine in politične stranke v občini.  Kandidat mora imeti stalno prebivališče v vaški skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora vaške skupnosti.

Kandidaturo s pisnim soglasjem kandidata se vloži na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do srede, 12. 2. 2020 do 8. ure na priloženem obrazcu.

Obrazec - kandidatura.doc

Obrazec - soglasje kandidata.doc

 

 

natisni