temperatura 5°C
smer vetra J
hitrost 1.1m/s

Objave

Poziv za predlaganje kandidata za člana VO VS Tomačevica


Datum: 01.09.2020

V skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010, 73/2019), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Komen naslednji

P O Z I V

VOLIVCEM OŽJEGA DELA OBČINE IN POLITIČNIM STRANKAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA VAŠKEGA ODBORA TOMAČEVICA

Petčlanski odbor Vaške skupnosti Tomačevica je bil v skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010, 73/2019) izvoljen 31. 1. 2019 na zboru občanov.

Zaradi odstopa enega člana vaškega odbora VS Tomačevica je potrebno izvoliti nadomestnega člana vaškega odbora.  Nadomestni kandidat bo izvoljen na zboru občanov VS Tomačevica.

Kandidata za člana vaškega odbora lahko predlagajo volivci ožjega dela občine in politične stranke v občini.  Kandidat mora imeti stalno prebivališče v vaški skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora vaške skupnosti.

Kandidaturo s pisnim soglasjem kandidata se vloži na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do petka, 11. 9. 2020 do 12. ure. Obrazec za kandidaturo in pisno soglasje kandidata sta na voljo v sprejemni pisarni občine Komen in na spletni strani občine Komen www.komen.si.

Poziv VS Tomačevica.pdf

009_Privolitev_posameznika - kandidat.docx

Obrazec - kandidatura.doc

Obrazec - soglasje kandidata.doc

 

natisni