temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 1.7m/s

Objave

Poziv za predlaganje nadomestnega kandidata za člana NO


Datum: 15.09.2020

 

Nadzorni odbor, najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ima tri člane. Kandidate za člane NO predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov, ki jih komisiji podajo politične stranke, sveti ožjih delov občine ali člani občinskega sveta. Člani NO morajo biti občani Občine Komen ter morajo imeti najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno - računovodskega ali pravnega področja.

Člani NO ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev (39. člen Statuta občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16)).

Predloge lahko podajo politične stranke, sveti ožjih delov občine ali člani občinskega sveta.

Tri-članski Nadzorni odbor je bil imenovan na 2. redni seji občinskega sveta, 23. 1. 2019 (sklep št. 032-2/2019-14), eden od članov, Danijel Božič je dne 14. 9. 2020 podal odstopno izjavo.

 

Vabimo vas, da predloge za kandidata/ko za člana/ico Nadzornega odbora Občine Komen posredujete najkasneje do srede, 23. 9. 2020 do 12. ure.

Dopis - predlaganje kandidata NO.pdf

 

 

natisni