temperatura 15°C
smer vetra V
hitrost 1.2m/s

Ostala obvestila za občane

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve


Datum: 05.03.2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (povezava) je objavilo v Uradnem listu RS, št. 12/19 z dne 27. 2. 2019 Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve.  

 Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS in Ecocamping.  

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil. 

           

natisni