temperatura 20°C
smer vetra JV
hitrost 1.6m/s

Razpisi

DatumNaslov
11.04.2022Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2022
04.04.2022Sklepi o imenovanju komisij in razdelitvi sredstev društvom in naslova javnih razpisov za leto 2020
04.04.2022Sklepi o imenovanju komisij in razdelitvi sredstev društvom in naslova javnih razpisov za leto 2021
04.04.2022Sklepi o imenovanju komisij in razdelitvi sredstev društvom in naslova javnih razpisov za leto 2022
07.03.2022Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v občini Komen v letu 2022
07.03.2022Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2022
28.02.2022Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Komen v letu 2022
28.02.2022Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Komen v letu 2022
28.02.2022Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2022
07.02.2022Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2021 in 2022
25.10.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2021
25.10.2021Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Divača, Občini Komen, Občini Sežana in Občini Hrpelje – Kozina
08.10.2021Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2021
08.10.2021Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2021
27.09.2021Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2021
27.09.2021Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Komen v letu 2021
13.09.2021Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2021
30.08.2021Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih ter drugih posebnih skupin v občini Komen v letu 2021
23.08.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2021
21.06.2021Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2021
1 23456

natisni