temperatura 25°C
smer vetra JV
hitrost 5.2m/s

Razpisi

DatumNaslov
20.11.2018Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2018
02.10.2018Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2018
17.09.2018Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti "AGROTUR II - ureditev vinoteke v spodnjem palaciju Štanjelskega gradu"
09.07.2018Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2018
03.05.2018Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2018
16.04.2018Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v občini Komen v letu 2018
09.04.2018Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2018
12.03.2018Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2018 - ZAKLJUČEN.
12.03.2018Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2018
19.02.2018Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2018
23.10.2017Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017
25.09.2017Javi razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017; ROK PRIJAVE: 16. 10. 2017
25.09.2017Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2017; ROK PRIJAVE: 16. 10. 2017
24.07.2017Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2017
20.07.2017Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Ureditev javnih sanitarij v Štanjelu«
10.07.2017Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Komen v letu 2017
31.05.2017Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Grad Štanjel - Rekonstrukcija in dograditev Štanjelskega grajskega kompleksa vključno z vinsko kletjo - 1. faza (obnova spodnjega palacija)«
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017; ROK PRIJAVE: 5. 5. 2017. Drugi oz. zadnji rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017.
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2017
18.04.2017Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2017
<< 12 345

natisni