temperatura 26°C
smer vetra Z
hitrost 1.9m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2018


Datum: 02.10.2018

 V Uradnem listu RS, št. 64/18in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2018.  

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.  

 Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, imajo sedež in področje delovanja na območju Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen. So registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.  

Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 19. oktobra 2018.  

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja 2018«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti naveden naziv in naslov izvajalca programa (društva)

JR KMETIJSTVO DRUŠTVA.PDF  

OBRAZEC_JR-društva_kmetijstvo2018.doc

 Sklep_imenovanje_komisije_JR_društva_kmetijstvo_2018.pdf

razdeljena_sredstva_JR_društva_kmetijstvo_2018.pdf

natisni