temperatura 10°C
smer vetra V
hitrost 1m/s

Razpisi

Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2020


Datum: 10.06.2020

 

Občina Komen je 5. junija 2020 v Uradnem listu RS št. 82/20, na straneh 1171-1173 objavila Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2020.

Predmet razpisa je dodelitev subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) na območju občine Komen.

 Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

 Rok prijave je ponedeljek, 20. julij 2020.

 Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (20. julij 2020) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen.pdf

 

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE STANOVANJSKEGA PROBLEMA MLADIM IN MLADIM DRUZIN.pdf

prijavni obrazci.doc

vzorec pogodbe.pdf

Navodilo za prijavo na JR.doc

 

 

natisni