temperatura 14°C
smer vetra SZ
hitrost 0.8m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2021


Datum: 08.10.2021

 

V Uradnem listu RS, št. 162/21 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2021.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.  

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, imajo sedež in področje delovanja na območju Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen. So registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.  

Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu.  

 

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 29.10.2021. 

 

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka osebno oddane v sprejemni pisarni Občine Komen oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja 2021«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti naveden naziv in naslov izvajalca programa (društva)

 

JR-društva_kmetijstvo_2021.pdf

OBRAZEC_JR-društva_kmetijstvo_2021.pdf

OBRAZEC_JR-društva_kmetijstvo_2021.doc

 

natisni