temperatura 2°C
smer vetra V
hitrost 3.3m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta, 5. 11. 2014 ob 17. uri


Datum: 22.10.2014

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta bo v sredo, 5. 11. 2014 ob 17. uri.

 

V skladu z 8. členom Poslovnika občinskega sveta občine Komen je določen naslednji dnevni red:

1.      Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov;

2.      Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;

3.      Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;

4.      Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov;

5.      Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana;

6.      Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

natisni