temperatura 2°C
smer vetra V
hitrost 3.3m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

4. redna seja občinskega sveta, 18. 2. 2015 ob 17. uri


Datum: 09.02.2015

 Sklic 4. redne seje.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje;

Osnutek zapisnika 3. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Letni program kulture Občine Komen za leto 2015;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Letni program športa Občine Komen za leto 2015;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (druga obravnava);

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen (druga obravnava);

Gradivo k 8. točki.pdf

9.      Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (druga obravnava);

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2015 (druga obravnava);

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Obrazložitev FTH.pdf

 

natisni