temperatura -1°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

7. redna seja občinskega sveta, 25. 11. 2015 ob 17. uri


Datum: 06.10.2015

 

 Predlagani dnevni red:

Sklic 7. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje;

Osnutek zapisnika 6. redne seje.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras – prva obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Sklepa o imenovanju novega skupnega predstavnika Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana do izteka mandatnega obdobja 2014 – 2018;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. in 7. točki Zapisnik KMMVI.pdf

7.    Predlog Sklepa o imenovanju člana Odbora za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Sklepa o pristopu Občine Komen k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje "Severni jadran" in potrditvi ustanovnih dokumentov konvencije ter statuta;

 Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog proračuna Občine Komen za leto 2016 – prva obravnava;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Odgovori na vprašanja.pdf

natisni