temperatura 23°C
smer vetra V
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

8. redna seja občinskega sveta, 23. 12. 2015 ob 17. uri


Datum: 07.12.2015

Predlagani dnevni red:

 VABILO 8.REDNA SEJA OS.pdf 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje;

osnutek zapisnika 7. redna.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa za potrditev cene storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;

4 PREDLOG CENE RAVNANJA Z ODPADKI.pdf

5.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja in določitvi cene dobavljene vode za namen dobave vode za namakalne priključke;

5 PREDLOG SKLEPA DOLOČITEV CENE NAMAKALNI PRIKLJUČJI.pdf

6.    Predlog Sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen;

6 PREDLOG SKLEPA NOVE CENE-KRAŠKI VODOVOD.pdf

6 NOVE CENE_OBRAZLOZITEV.pdf

6 ELABORAT CENE ODPADNE VODE-KRAŠKI VODOVOD.pdf

6 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO.pdf

6 Primerjava cen Komen.xlsx

6 SIMULACIJA IZRAČUNAvoda.xls

6 Subvencija in omrežnina občina komen.xlsx

7.    Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - druga obravnava;

7 PREDLOG ODLOKA JAVNI ZAVOD-DRUGA OBRAVNAVA.pdf

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen – skrajšani postopek;

8 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA OŠ KOMEN.pdf

9.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen;

9 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DENARNI POMOČI OB ROJSTVU.pdf

10. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru;

10 PREDLOG SKLEPA-SODNIKI POROTNIKI.pdf

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda Vrtec Sežana;

11 PREDLOG SKLEPA-IMENOVANJE PREDSTAVNIK SVET ZAVODA VRTEC.pdf

12. Predlog proračuna Občine Komen za leto 2016 – druga obravnava;

12 PREDLOG PRORAČUNA 2016-DRUGA OBRAVNAVA.pdf

13. Predlog Lokalnega programa za kulturo 2016-2019;

13 PREDLOG LOKALNI PROGRAM KULTURA 2016-2019.pdf

14. Predlog Letnega programa športa za leto 2016;

14 PREDLOG LETNI PROGRAM ŠPORTA 2016.pdf

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

15 ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA 7.REDNE SEJE OS.pdf

 

Zapisniki:

ZAPISNIK MANDATNA KOMISIJA 11.12..pdf

ZAPISNIK STATUTARNA KOMISIJA 9.12..pdf

 

natisni