temperatura 26°C
smer vetra JZ
hitrost 1.5m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta v sredo, 12. 12. 2018 ob 17. uri


Datum: 29.11.2018

1. konstitutivna seja občinskega sveta Občine Komen bo v sredo, 12.12.2018 s pričetkom ob 17. uri.

V skladu z 8. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Komen je predlagan naslednji dnevni red: 

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov;
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
  3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov;
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana;
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sklic 1. redne (konstitutivne seje) občinskega sveta

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE 12.12..pdf

natisni