temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 1.7m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

3. redna seja občinskega sveta, 13. 2. 2019 ob 17.00 uri


Datum: 04.02.2019

Sklic 3. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje;

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 2. redna 23.1.2019.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Letnega programa športa Občine Komen 2019

Gradivo k 4. točki

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2019 - prva obravnava;

Gradivo k 5. točki

6. Vprašanja, pobude, odgovori;

 

Potrjen zapisnik 3. redne seje

 

natisni