temperatura 18°C
smer vetra J
hitrost 1.1m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

5. redna seja občinskega sveta, 25. 4. 2019 ob 17. uri


Datum: 02.04.2019

Sklic 5. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje;

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 4. redna seja 14. 3. 2019

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2018;

Gradivo k 4. točki

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2018;

Gradivo k 5. točki

6. Predlog Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine;

Gradivo k 6. točki

7. Predlog Sklepa o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja;

 Gradivo k 7. točki

8. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa št. 032-3/2016-6 z dne 24. 2. 2016;

Gradivo k 8. točki

9. Predlog Sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja;

Gradivo k 9. točki

10. Predlog Sklepov o Priznanjih Občine Komen;

 Gradivo k 10. točki

Priloga I.

Priloga II.

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana;

Gradivo k 11. točki

Priloga I.

12. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Komenski Kras;

 Gradivo k 12. točki

Predlog sklepa

Priloga I.

13. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018;

Gradivo k točki 13:    Zaključni račun Občine Komen 2018

Priloga I.- POROČILO O REALIZACIJI NRP 2018.pdf

Priloga II. - SEZNAM IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV 2018.pdf

14. Predlog rebalansa - 1 proračuna Občine Komen za leto 2019;

Gradivo k 14. točki

15. Vprašanja, pobude, odgovori;

Gradivo k točki 15

 

 

PREDLOG RAZŠIRITVE DNEVNEGA REDA

Gradivo k predlogu razširitve

ZAPISNIK 5.SEJE OS 25.4..pdf

 

 

natisni